ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Join us in worshiping (Greek/English)

our Lord and Savior Jesus Christ!

Sundays:  Orthros & Divine Liturgy 9:00am – 11:45am

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Saturday October 25th, 2014

+ Saturday of the Souls – Community Memorial +

Orthros & Divine Liturgy

9:00am-11:00am

  Trisagion (Memorial) for the dead

11:00am-11:30am

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

“OXI DAY” LUNCHEON:

Sunday October 26, 2014 in the Church Hall.

$15/Adult & $5/Children under 12

Tickets available from Church Community Council or Office. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

*NEW YOUTH MINISTRY*

LIL’ S.P.P.O.T.S. 

Every 2nd & 4th Wednesday

More details can be found here 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Hellenic Dance Agiasmos

Tuesday October 14th, 2014

_0008329