ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Join us in worshiping (Greek/English)

our Lord and Savior Jesus Christ!

Sundays:  Orthros & Divine Liturgy

9:00am – 11:45am

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Bake-Sale

Sunday School Bake Sale!

Sunday November 9th, 2014

after Divine Liturgy in the church hall.  

If you are able to bake something

please bring it in.  Your support for the Sunday School

Program is greatly appreciated. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

*NEW YOUTH MINISTRY*

LIL’ S.P.P.O.T.S. 

Every 2nd & 4th Wednesday

More details can be found here 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

OXI Day Celebrations

Sunday October 26th, 2014

OXI Day Oct 2014